กรุณากรอกข้อมูล ตามตารางด้านล่างนี้ แล้วส่งข้อความ
เพื่อทางโรงแรมฯ จะติดต่อกลับ สำหรับทุกความต้องการของท่าน
หรือติดต่อได้ที่

โรงแรมสระบุรีอินน์
111 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-218-888, 036-731-048, 036-731-049
โทรสาร 036-218-898
email: saraburiinn@hotmail.com

For more information, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible.

SaraburiInn Hotel
111 Moo 2 Mitraprab Road, Talingchan Sub District,
Muang District, Saraburi Province 18000
Tel: 036-218-888, 036-731-048, 036-731-049
Fax: 036-218-898
email: saraburiinn@hotmail.com

* ต้องกรอกข้อมูลก่อนคลิกส่งข้อความ

 

 

โรงแรมสระบุรีอินน์
111 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-218-888, 036-731-048,036-731-049โทรสาร 036-218-899
Email: saraburiinn@hotmail.com
Copy Right@2008 by Saraburi Inn Hotel. All right reserved.